Zadanie nr 1 : Odbiór i zagospodarowanie odpadów: a. z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03 b. ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 c. skratki kod 19 08 01 d. zawartości

Drukuj
Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ pdf

SIWZ doc.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

WYBÓR OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Copyright 2011 Zadanie nr 1 : Odbiór i zagospodarowanie odpadów: a. z czyszczenia ulic i placów kod 20 03 03 b. ze studzienek kanalizacyjnych kod 20 03 06 c. skratki kod 19 08 01 d. zawartości . Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free