Nr spr. 6/2019 „ Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 400 , DN 500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w Polkowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja

Drukuj
Opublikowano

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ pdf

SIWZ wersja edyt.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR UZUPEŁNIAJĄCY-  DOTYCZĄCY DEMONTAŻU PŁASZCZA Z BETONU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Copyright 2011 Nr spr. 6/2019 „ Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN 400 , DN 500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w Polkowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free