Organy i spółki

Drukuj
Opublikowano

Organami spółki są:
1.       Zgromadzenie Wspólników
2.       Rada Nadzorcza
3.       Zarząd
Zgromadzenie Wspólników
Jednoosobowym właścicielem Spółki jest Gmina Polkowice.
Zgromadzenie Wspólników : Burmistrz Gminy Polkowice.


Rada Nadzorcza
 Składa się z trzech osób:

1. dr  Marian Brol                     - Przewodniczący Rady,
2. Tadeusz Kowalski                 - Z-ca Przewodniczącego Rady,
3. prof.  Wiesława Miemiec        - Członek Rady.

Zarząd Spółki

1. mgr inż. Tadeusz Żmigrodzki   - Prezes Zarządu,


Copyright 2011 Organy i osoby sprawujące. Custom Footer text
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free